Co je to dřevostavba?

Dřevostavba je termín v poslední době často zmiňovaný. Setkáváme se však s různými, i matoucími definicemi, co dřevostavba je a co už není. Proto si v dnešním článku vysvětlíme základní pojmy a typy dřevostaveb.

Definice dřevostavby

Pod pojmem dřevostavba si různí lidé představí různé objekty. Od zahradní boudy, přes různé rekreační chatky a chaty, až po roubené stavby. Někdo si vzpomene na okál, velice populární typ rodinného domu z let 70. a 80. minulého stolení. Ovšem pojem dřevostavba lze rozšířit defacto na všechny dřevěné konstrukce. Lávka přes potok, krov rodinného domu, střecha sportovní haly, kostelík, …

„Dřevostavba je stavební dílo, jehož konstrukce je z větší části ze dřeva, či materiálu na bázi dřeva.“

Z technického hlediska je tedy vhodné hovořit spíše o stavbách, kde jsou konstrukce ze dřeva nebo materiálů na jeho bázi. Existuje několik typů těchto staveb lišících se konstrukčním řešením a technologií výstavby. V následujícím výčtu jsme dřevostavby rozdělili podle řešení konstrukce.

Druhy dřevostaveb

Roubenky a sruby

dřevostavba - srub

Staví se z kulatin nebo hraněných klád, které jsou na sebe podélně skládány. Základní rozdíl mezi roubenkou a srubem spočívá v detailu spoje, kdy se klády kříží v rozích. U srubů konce přečnívají, zatímco u roubenek ne (tzv. rybinový spoj).

roubenka - detail spoje

srub - detail spoje

U roubenek také bývají upravené vnitřní stěny omítkou. Tradiční stavbou podhůří jsou právě roubenky, sruby se staly populární až v posledních letech. Domovinou srubů jsou země na severu, kde v hustých lesích je více než dost materiálu na jejich výstavbu.

Hrázděné domy: do našich zemí se dostaly s německými přistěhovalci, nalezneme je především v západních a severních Čechách. Jedná se o trámovou nosnou konstrukci, která je vyplněná nenosným materiálem. Jako výplň sloužilo dřevo, kámen, nepálené cihly (vepřovice), mazanina, nebo pálené cihly. V dnešní době se s nimi můžeme setkat také jako s novostavbami, ale konstrukci je nutné upravit podle současných tepelně technických norem.

dřevostavba - hrázděný dům

Skeletové stavby: hlavní nosnou konstrukcí jsou trámy – masivní KVH profily. Masivní dřevěné trámy je nutné spojit ocelovými prvky. Obložení konstrukce nemá nosnou funkci. Prostor mezi trámy vyplňuje tepelná izolace.

dřevostavba - detail konstrukčního řešení

dřevostavba - spojení prvků u skeletu

Rámové stavby: konstrukci tvoří jednak svislé i vodorovné trámy, ale také obložení skeletu. To vynáší zatížení v horizontálním směru a zabraňuje kroucení svislých prvků, které jsou menšího profilu ve srovnání se skeletovými stavbami. Samotný rám se spojuje tesařskou metodou nebo pomocí ocelových prvků. Prostor mezi jednotlivými trámy vyplňuje tepelná izolace.

dřevostavba - rámová konstrukce

Stavby z panelů: konstrukci tvoří např. masivní CLT (cross laminated timber) panely. Panely se vyrábí ze 3 a více křížem lepených jednovrstvých desek. Tím se získá panel s vyšší pevností. 

CLT panel

Dalším typem je tzv. sendvičový panel SIP (structurated insulation panel). Panel se skládá z vnitřního izolačního jádra (PUR pěna) s obložením OSB deskami.

SIP panely

dřevostavba ze SIP panelů

Modulová dřevostavba

A kde je ve výčtu modulová dřevostavba? Napříč kategoriemi. Může se jednat o stavbu s rámovou konstrukcí, či stavbu z panelů. Hlavní „výstavba“ probíhá v kryté hale a na místo určení se již vozí jednotlivé modul(y), či větší části. Tím, že konstrukce probíhá továrním způsobem, dochází k eliminaci chyb, které vznikají stavbou in-situ. Také časová úspora je významná, nejen z hlediska dodacích lhůt, ale i samotné finalizace stavby.

modulová dřevostavba

Zdroje:

www.sruby.cz

www.sruby-roubenky.cz

www.casopisstavebnictvi.cz

www.ceskestavby.cz

www.dezeen.com

www.earch.cz

Mohlo by Vás také zajímat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *