DŘEVO – všestranný, univerzální, ekologický materiál

Dřevo, společně s kamenem a hlínou, patří mezi nejstarší materiály využívané pro stavbu lidských obydlí. Až na výjimky ho nalezneme na celé zemi, je to materiál ekologický a obnovitelný. Dřevo je materiál rozmanitý, krásný a ušlechtilý. Od užitných věcí, přes nábytek až po celé budovy, tam všude nacházíme dřevo. Konec konců, dřevo je spjato s lidským životem od narození až po smrt… Současné technologie nabízí využívat nejenom dřevo rostlé, ale i celou škálu materiálů na bázi dřeva. Ty se liší stupněm úpravy dřeva, obsahem dřeva a přídavkem dalších materiálů.

dřevo - ekologický materiál

V článku jsou popsány základní informace jak o dřevě rostlém, tak i o materiálech na bázi dřeva. Ty nejzajímavější z nich pak podrobněji popíšeme v samostatných článcích. Dřevo je organický, nehomogenní, anizotropický materiál. Jeho vlastnosti se liší s ohledem na směr (rovnoběžně či kolmo k vláknům). Dřevo je hygroskopické – pracuje s vodou a vodními parami. Rovnovážná vlhkost dřeva je 12 %. Samozřejmě se jeho vlastnosti liší i od druhu strom. Obecně dřevo dělíme na tvrdé (dub, buk, borovice douglaska) a měkké (smrk, jedle, topol). Hlavním důvodem, který vedl k vývoji materiálů na bázi dřeva, byla snaha o výrobu produktů využívajících příznivé vlastnosti dřeva a zároveň překonávajících jeho nevýhody. Při výrobě aglomerovaných materiálů se dřevo nejdříve dezintegruje na drobné části a tyto drobné části se následně spojují do jednoho celku s uspořádáním podle požadavků.

Základní rozdělení dřeva a materiálů dřeva je na: masivní dřevo, překližky, aglomeráty a kompozity.

Rostlé, masivní dřevo

Masivní dřevo pro konstrukční účely získáváme výřezem z kmenů a větších větví. Podle velikosti profilu a délky dělíme dřevo na desky (fošny a prkna), hraněné dřevo (hranoly, hranolky, latě a lišty) a polohraněné (trámy a polštáře). Možnosti použití masivních dřevěných hranolů ve stavebnictví jsou omezeny především výskytem vad ve dřevě a limitovanými rozměry pilařské kulatiny. Zejména u silných průřezů se mohou projevovat některé nedostatky. Dalším nedostatkem běžného stavebního řeziva je častý výskyt suků a případný vznik trhlin, které zhoršují mechanické vlastnosti a estetický vzhled povrchu.

vady dřeva

Moderní zpracovatelské technologie však umožňují nejen umělé vysušení řeziva, ale i příčné vyřezání vad a porušených míst, při současném délkovém nastavení kvalitních přířezů zubovitým spojem (ozubem). Nejběžnějším typem jsou tzv. KVH profily (KVH – Konstruktionvollholz). Je to délkově nastavovaný, čtyřstranně frézovaný a tloušťkově egalizovaný materiál, který se vyrábí v délkách až 18 m. Někdy bývá užíván také anglický název – Solid Structural Timber.

KVH profily

dřevostavba

Překližky

Vznikají slepením jednotlivých vrstev, tzv. dýh, nejčastěji pod úhlem 90 °. U nás se počátek jejich výroby datuje do druhé polovině 19. století, kdy byla zdokonalena průmyslová výroba dýh na krájecích a loupacích strojích. Použitím různých dřevin, volbou počtu vrstev a tloušťky jednotlivých dýh, případně volbou lepidla a úpravou povrchu je možno vyrobit překližky různého estetického vzhledu a mechanických a fyzikálních vlastností s nižší nebo vysokou odolností proti působení vlhkosti. Některé druhy překližek jsou určeny pro přímý styk s vlhkostí, jiné jsou určeny jen pro suché prostředí v interiéru.

výroba dýhy

překližka

Aglomeráty

První aglomerované dřevo se v tehdejším Československu začalo vyrábět již koncem 40. let. V závodě Solo Sušice se produkovaly dřevotřískové desky. Aglomeráty dřeva jsou takové materiály, které vznikají spojením drobných dřevních částic pomocí lepidla a tlaku. Podle stupně zdrobnění a způsobu dělíme tyto částice na dýhy, velké ploché třísky, bílou štěpku, štěpku pro výrobu třísek, třísky a vlákna (na obrázku dole jsou postupně zobrazeny jednotlivé komponenty)

komponenty pro aglomerované dřevo

Nejznámějšími a nejpoužívanějšími materiály jsou OSB desky, dřevotřískové desky či dřevovláknité desky.

OSB deska
OSB deska
dřevotřísková deska
dřevotřísková deska (DTD)
dřevovláknitá deska
dřevovláknitá deska

Kompozity

Heterogenní materiály složené z více odlišných surovin s odlišnými parametry. Mohou být zahrnuty i překližky a aglomeráty. Kompozitní dřevěné materiály lze dělit i pohledu druhu pojiva. Dělení je názorně ukázáno na schématu.

rozdělení materiálů na bázi dřeva

Materiálů na bázi dřeva je opravdu široká škála. Využití nachází v mnoha oborech, přičemž stavebnictví patří mezi nejvýznamnější z nich. V České republice se tradičně daří dřevozpracovatelskému průmyslu a dodnes zde působí firmy pro výrobu např. dýhy (Danzer Bohemia), OSB, dřevotřísky (Kronospan Jihlava), cementotřískových desek (Cetris Hranice), lepených konstrukčních nosníků nebo KVH profilů. Dřevo je materiál budoucnosti, o čemž svědčí narůstající zájem a výstavba dřevostaveb.

MDF deska
MDF deska
parallam
parallam deska
WPC deska
WPC deska

Zdroje:

Martin Bohm, Jan Reisner, Jan Bomba. Materiály na bázi dřeva. Praha 2012. ISBN 978-80-213-2251-6

Mohlo by Vás také zajímat

1 komentář: „DŘEVO – všestranný, univerzální, ekologický materiál

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *